51 Độc Lập, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

+84 257 3686 666

res@salatuyhoabeach.com

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin