CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bảo vệ thông tin và dữ liệu Khách hàng là việc rất quan trọng đối với Chúng tôi, do đó Chúng tôi cam kết khi Khách hàng truy cập vào trang sala.vn, tất cả các thông tin cá nhân Khách hàng cung cấp (nếu có) sẽ được bảo mật.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin Khách hàng trong trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân Khách hàng trong nội bộ công ty. Chúng tôi không bán, chia sẻ thông tin cá nhân Khách hàng cho bất kì bên thứ ba nào khác.

Thông tin Chúng tôi thu thập bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email.

Những thông tin trên sẽ được sử dụng để:

Cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang website của Chúng tôi theo yêu cầu của Khách hàng

Giúp Khách hàng lên kế hoạch và đặt phòng

Thông báo về hoạt động công ty, cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ và hỗ trợ Khách hàng

Gửi các thông tin về chương trình ưu đãi, khuyến mãi của Chúng tôi

Nâng cao chất lượng việc Khách hàng truy cập trang web của Chúng tôi.

QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khách hàng có quyền cung cấp, thay đổi thông tin cá nhân cho chúng tôi bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân hoặc khiếu nại về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc các phạm vi đã thông báo bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email: info@saladn.com

Khách hàng có quyền từ chối nhận bất kỳ thông tin khuyến mãi, quảng cáo, email, tin nhắn từ Chúng tôi, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Chính sách Bảo mật bất cứ lúc nào tùy theo sự thay đổi của Chúng tôi hoặc do yêu cầu của pháp luật. Mọi sự thay đổi sẽ được đăng trên trang website của Chúng tôi.

Nếu Khách hàng có thắc mắc hay khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua email: info@saladn.com