Sala Hotel Group

36 – 38 Lâm Hoành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

(+84) 236 3658 555

info@saladn.com

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin