HƯỚNG DẪN ĐẶT PHÒNG TRÊN WEBSITE SALA HOTEL GROUP

Đặt phòng nhanh chóng, tiện lợi tại Sala Hotel Group!

Cách thức đặt phòng tại Sala Danang Beach Hotel:

Bước 1: Nhập link https://salahotelgroup.com/khachsansaladanangbeach/ 

Bước 2: Nhấn chọn mục “Đặt phòng”

Bước 3: Nhập các thông tin về ngày đến/ ngày đi, số lượng khách. Sau đó nhấn chọn mục “Have a promo code?”

Bước 4: Nhập mã RETURN24 và chọn Apply. Tiếp theo, khách hàng lựa chọn loại phòng mong muốn; sau đó nhập các thông tin cá nhân để hoàn thành quá trình đặt phòng.

Cách thức đặt phòng tại Sala Grand TuyHoa Hotel:

Bước 1: Nhập link https://salahotelgroup.com/khachsansalagrandtuyhoa/ 

Bước 2: Nhấn chọn mục “Đặt phòng”

Bước 3: Nhập các thông tin về ngày đến/ ngày đi, số lượng khách. Sau đó nhấn chọn mục “Have a promo code?”

Bước 4: Nhập mã RETURN24 và chọn Apply. Tiếp theo, khách hàng lựa chọn loại phòng mong muốn; sau đó nhập các thông tin cá nhân để hoàn thành quá trình đặt phòng.


How to book a room at Sala Danang Beach Hotel:

Step 1: Enter the link https://salahotelgroup.com/khachsansaladanangbeach/

Step 2: Click on the “Book now” section.

Step 3: Enter information about the check-in and check-out dates and the number of guests. Then, click on “Have a promo code?”

Step 4: Enter the code RETURN24 and select Apply. Next, customers choose the desired room type, then enter personal information to complete the booking process.

How to book a room at Sala Grand TuyHoa Hotel:

Step 1: Enter the link https://salahotelgroup.com/khachsansalagrandtuyhoa/

Step 2: Click on the “Book now” section.

Step 3: Enter information about the check-in and check-out dates and the number of guests. Then, click on “Have a promo code?”

Step 4: Enter the code RETURN24 and select Apply. Next, customers choose the desired room type, then enter personal information to complete the booking process.